Datum van het Evenement: 
dinsdag, 11. oktober 2016 - 19:30
Met #0318Samen bij Pokon Naturado

Merk Pokon Naturado  

Pokon Naturado? Ja, van de flessen Pokon en van de zakken Naturado potgrond.

Pokon Naturado stelt op dinsdagavond 11 oktober 2016 de deuren gastvrij open voor de ondernemers die zich tijdig aanmelden via de website van 0318Samen.  

De merken van Pokon Naturado zijn een begrip. Pokon Naturado is in Nederland dé marktleider op het gebied van potgronden, bodemverbeterende middelen, meststoffen, graszaden en gewasbeschermingsmiddelen. Pokon Naturado levert een compleet assortiment, zowel onder merknaam als private label. Pokon Naturado, een fascinerend bedrijf met innovatieve, verantwoorde gemaksproducten en inspiratie, waarmee het maximale gehaald kan worden uit alles dat groeit en bloeit in huis en tuin. 

Een gedeelte van de presentatie van Pokon Naturado bestaat uit een rondleiding. Het gaat ondernemend bruisen op 11 oktober 2016 bij dit ondernemersevenement georganiseerd door ondernemend netwerk 0318Samen:  

Programma op 11 oktober 2016: 

19.30 uur Inloop 

20.00 uur Opening door bestuur 0318Samen 

20.15 uur Pokon Naturado over ‘het wat en hoe van Pokon Naturado’ | Rondleiding | Borrelmoment

23.00 uur Einde bijeenkomst  

Kosten 

Tijdens dit evenement zal –een oude traditie bij ondernemend netwerk 0318Samen- een collectezak rondgaan voor een contante financiële bijdrage van elke deelnemer in de lopende kosten van 0318Samen.  

Organisatie 

Dit evenement wordt georganiseerd door ondernemend netwerk 0318Samen. Bij 0318Samen draait het vooral om de inhoud. Het onbezoldigde bestuur (team) van 0318Samen bestaat uit ondernemers die -naast de werkzaamheden voor hun eigen bedrijf- bijeenkomsten organiseren voor bedrijven (directeuren, managers, leidinggevenden).  

Locatie en Parkeren 

Locatie: Pokon Naturado, Dynamostraat 22-24 Veenendaal.  

Als u het terrein van Pokon Naturado op wilt komen om het evenement bij te wonen, dient u op de lijst van aanmeldingen te staan en zich te kunnen legitimeren. Kortom, tijdig aanmelden via de website van 0318Samen is van belang.  

Parkeren: Parkeren kan, maar alleen na tijdige voorafgaande aanmelding via de website van 0318Samen, zolang de ruimte het toelaat op het terrein van Pokon Naturado. Parkeren kan ook in de parkeervakken in de buurt.  

Aanmelding nodig 

Voorafgaande aanmelding is nodig en kan inmiddels op de website van 0318Samen. 

Eenmaal aangemeld, rekenen wij mede gezien de catering op uw komst. Het wordt deze keer een exclusieve bijeenkomst: er is plaats voor 50 deelnemers. Gelet hierop is het verzoek om per bedrijf maar 1 deelnemer af te vaardigen. 

Mocht u zich hebben aangemeld, maar onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn dan wordt u verzocht u tijdig af te melden (afmeldingen via: team@0318samen.nl). Dan houdt u niet onnodig een plaats bezet en kunnen andere directeuren, managers en leidinggevenden deelnemen. Mocht u graag willen deelnemen, maar inschrijving via de website niet meer mogelijk zijn omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt, dan kunt u mailen naar team@0318samen.nl. U wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Mocht er een plaats/plaatsen vrijvallen, dan kunt u wellicht (hangt af van de omvang van de wachtlijst) alsnog deelnemen; als u alsnog kunt deelnemen, ontvangt u daarover bericht.  

Graag, na voorafgaande aanmelding(en), tot 11 oktober 2016! 

Bestuur (team) ondernemend netwerk 0318Samen

Unlimited slots left.